โทร 038-285548 ,094-9153636
โปรโมชั่น
บทความ
ดูบทความทั้งหมด
บริการ
ดูบริการทั้งหมด
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 133368 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 40 คน
ข่าวสาร
  สาเหตุที่ทำให้ลูกฟันผุ
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในวัยเด็กนั้นเป็นวัยที่มีโรคฟันผุคุกคามเป็นอย่างมาก อัตราการเกิดโรคในเด็กไทยสูงเกือบ 100% โรคฟันผุนี้จะไม่จำกัดอยู่ที่ฟันซี่ใดซี่หนึ่งเท่านั้น เด็กมีโอกาสเป็นโรคฟันผุได้พร้อมๆ กันหลายซี่ เป็นสาเหตุให้ฟันต้องถูกถอนออกก่อนระยะเวลาอันควร มีผลเสียต่อสุขภาพของฟันและช่องปาก ทั้งในขณะที่เด็กกำลังอยู่ในระยะของการมีฟันน้ำนม และจะมีผลต่อมาถึงเด็กซึ่งเติบโตขึ้นและมีฟันถาวร โดยทำให้ฟันถาวรขึ้นบิดเก หรือขึ้นไม่ได้ เนื่องจากขาดพื้นที่ หรือทำให้ฟันถาวรมีโอกาสผุได้ง่าย เนื่องจากการเรียงตัวของฟันไม่เป็นระเบียบ ทำความสะอาดยาก ฉะนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ จะต้องพยายามรักษาฟันเหล่านี้ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพภายในปาก ได้นานที่สุดเท่าที่ฟันนั้นจะอยู่ได้ (ฟันน้ำนม) หรือจนตลอดชีวิต (ฟันแท้)
  การเคลือบฟลูออไลท์
การใช้ฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์ใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างฟันให้ทนทานต่อการเกิดโรคฟันผุ ซึ่งปกติฟลูออไรด์มีในธรรมชาติทั่วๆ ไป ในน้ำ ในดิน และอาหาร ในปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำดื่ม ซึ่งพบว่าควรมีฟลูออไรด์ 1 ส่วนในน้ำล้านส่วน (1 ppm ) เป็นวิธีการป้องกันโรคฟันผุที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย และประหยัดที่สุด แต่สำหรับประเทศไทย ความเจริญทางเทคนิคของระบบประปายังไม่พร้อมที่จะปรับระดับฟลูออไรด์ในน้ำดื่มให้เพียงพอที่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคฟันผุ ฉะนั้น ประชาชนจึงได้รับฟลูออไรด์ในขนาดและแหล่งที่มาแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ บางที่มีปริมาณฟลูออไรด์ไม่เพียงพอ พบโรคฟันผุมาก แต่บางที่มีปริมาณมากเกินพอไม่เกิดประโยชน์ ซ้ำยังทำให้เกิดฟันตกกระ และกระดูกคดงอพิการ ซึ่งเป็นพิษชนิดเรื้อรัง สำหรับบริเวณที่มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มน้อยมากหรือไม่มีเลย เราสามารถป้องกันฟันผุได้ โดยการใช้ฟลูออไรด์ในเด็กแรกเกิดจนกระทั่งอายุ 13 ปี ดังนี้

Dentakids
โทร 038-285548 ,094-9153636 @@dentakid
80/115 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
 โทร 038-285548 ,094-9153636
All rights reserved © 2015-2020. www.ziidev.com
Loading...